آدرس:

مشهد مقدس ، میدان تقی آباد ، مجتمع تجاری زیست خاور

طبقه منهای 2  واحد 1103

تلفن تماس :

8555065 0511
09155016021