اسکناس 2000 فرانک بروندی

Burundi 2000 Francs P41
750,000 تومان
كشور: بروندی واحد پول: فرانک سال چاپ: 2001 شماره کاتالوگ: 41 اسکناس سایز بزرگ کیفیت:UNC

اسکناس 1000 فرانک بروندی

Burundi 1000 Francs P46
175,000 تومان
كشور: بروندی واحد پول: فرانک سال چاپ: 2009 شماره کاتالوگ: 46 کیفیت:UNC

اسکناس 100 فرانک بروندی

Burundi 100 Francs P44
18,000 تومان
كشور: بروندی واحد پول: فرانک سال چاپ: 2011 شماره کاتالوگ: 44 کیفیت:UNC

ست اسکناس های بروندی

Burundi 5pcs Set New
1,100,000 تومان
كشور: بروندی واحد پول: فرانک ست 5عددیشامل 500و1000و2000و5000و10000 فرانک سال چاپ: 2015-2018 کیفیت: UNC

اسکناس 1000 فرانک بروندی

Burundi 1000 Francs P51
125,000 تومان
كشور: بروندی واحد پول: فرانک سال چاپ: 2015 شماره کاتالوگ: 51 کیفیت:UNC