اسکناس 100 بیر اتیوپی

Ethiopia 100 Birr P54
175,000 تومان
كشور: اتیوپی واحد پول: بیر شماره کاتالوگ: 54 سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 5 بیر اتیوپی

Ethiopia 5 Birr P47
75,000 تومان
كشور: اتیوپی واحد پول: بیر شماره کاتالوگ: 47 سال چاپ: 2009/2017 کیفیت:UNC