اسکناس 1000 پزو گینه بیسائو

Guinea Bissau 1000 Pesos P13
110,000 تومان
كشور: گینه بیسائو واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 13 سال چاپ: 1993 کیفیت: UNC