اسکناس 500 فرانک تابلویی کومور

Comoros 500 Francs P10
750,000 تومان
كشور: کومور واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: 10 سال چاپ: 1986 بسیار زیبا و تابلویی کیفیت:UNC