اسکناس 100 اسکودوس پرتغال-گینه

Portugal Guinea 100 Escudos P45
375,000 تومان
كشور: گینه پرتغال واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 45 سال چاپ: 1971 اسکناس سایز بزرگ است کیفیت:UNC

اسکناس 50 اسکودوس پرتغال-گینه

Portugal Guinea 50 Escudos P44
300,000 تومان
كشور: گینه پرتغال واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 44 سال چاپ: 1971 کیفیت:UNC سایز بزرگ – جفت هم موجود