اسکناس 5 نایرا نیجریه

Nigeria 5 Naira Pnew
30,000 تومان
كشور: نیجریه واحد پول: نایرا سال چاپ: 2021 شماره کاتالوگ: new کیفیت:UNC

اسکناس 5 نایرا نیجریه

Nigeria 5 Naira P24
125,000 تومان
كشور: نیجریه واحد پول: نایرا سال چاپ: 2005 شماره کاتالوگ: 24 کیفیت:UNC

اسکناس 1 نایرا نیجریه

Nigeria 1 Naira P8
75,000 تومان
كشور: نیجریه واحد پول: نایرا سال چاپ: 1967 شماره کاتالوگ: 8 کیفیت:UNC