اسکناس 50 اوقیه موریتانی

Mauritania 50 Ouguiya Pnew
650,000 تومان
كشور: موریتانی واحد پول: اوقیه شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت:UNC

اسکناس 20 اوقیه موریتانی

Mauritania 20 Ouguiya Pnew
100,000 تومان
كشور: موریتانی واحد پول: اوقیه شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC