اسکناس 50 قروش مصر

Egypt 50 Piasters P70
15,000 تومان
كشور: مصر واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 70 سال چاپ: 2017 کیفیت:UNC

اسکناس 1 پوند مصر

Egypt 1 Pound P71
18,000 تومان
كشور: مصر واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 71 سال چاپ: 2018 کیفیت:UNC