اسکناس 10 دینار لیبی

Libya 10 Dinar P66
550,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 66 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC

اسکناس 1 دینار لیبی

Libya 1 Dinar Pnew
45,000 تومان
كشور: لیبی واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC