اسکناس 20 دلار لیبریا

Liberia 20 Dollars Pnew
100,000 تومان
كشور: لیبریا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 5 دلار لیبریا

Liberia 5 Dollars Pnew
55,000 تومان
كشور: لیبریا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: 234 سال چاپ: 2016 کیفیت:UNC