اسکناس 20.00 دوبراس سنت توماس

St Thomas 20.000 Dobras P67
110,000 تومان
كشور: سنت توماس واحد پول: دوبراس شماره کاتالوگ: 67 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC

اسکناس 10.00 دوبراس سنت توماس

St Thomas 10.000 Dobras P66
125,000 تومان
كشور: سنت توماس واحد پول: دوبراس شماره کاتالوگ: 66 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 دوبراس سنت توماس

St Thomas 5000 Dobras P65
70,000 تومان
كشور: سنت توماس واحد پول: دوبراس شماره کاتالوگ: 65 سال چاپ: 1996 کیفیت:UNC