ست اسکناسهای جدید جاماییکا

Jamaica Set New Complete
11,000,000 تومان
كشور: جاماییکا واحد پول: دلار فول ست 50 و 100 و 500 و 1000 و 2000 و 5000دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت: UNC

اسکناس 1000 دلار جدید جاماییکا

Jamaica 1000 Dollars Pnew
1,250,000 تومان
كشور: جاماییکا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت: UNC

اسکناس 500 دلار جدید جاماییکا

Jamaica 500 Dollars Pnew
700,000 تومان
كشور: جاماییکا واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت: UN