مشاهده همه 3 نتیجه

اسکناس 2000 فرانک آفریقای مرکزی

Central Africa 2000 Francs Pnew
700,000 تومان
كشور: آفریقای مرکزی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: New سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 فرانک آفریقای مرکزی

Central Africa 1000 Francs Pnew
350,000 تومان
كشور: آفریقای مرکزی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: New سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 500 فرانک آفریقای مرکزی

Central Africa 500 Francs Pnew
185,000 تومان
كشور: آفریقای مرکزی واحد پول: فرانک شماره کاتالوگ: New سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC