اسکناس 100.000 کیوانزاس آنگولا

Angola 100.000 Kwanzas P139
225,000 تومان
كشور: آنگولا واحد پول: کیوانزاس شماره کاتالوگ: 139 سال چاپ: 1995 کیفیت:UNC

اسکناس آنگولا 200 کیوانزاس

Angola 200 Kwanzas Pnew
120,000 تومان
كشور: آنگولا واحد پول: کیوانزاس شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 100 کیوانزاس آنگولا

Angola 100 Kwanzas P153
175,000 تومان
كشور: آنگولا واحد پول: کیوانزاس شماره کاتالوگ: 153 سال چاپ: 2012 کیفیت:UNC

Angola 5 Kwanzas P151

اسکناس آنگولا 5 کیوانزاس
35,000 تومان
كشور: آنگولا واحد پول: کیوانزاس شماره کاتالوگ: 151 سال چاپ: 2012 کیفیت:UNC

اسکناس 10 کیوانزاس آنگولا

Angola 10 Kwanzas P152
40,000 تومان
كشور: آنگولا واحد پول: کیوانزاس شماره کاتالوگ: 152 سال چاپ: 2012 کیفیت:UNC