اسکناس 200 واتو وانواتو

Vanuatu 200 Vatu P8
375,000 تومان
كشور: وانواتو واحد پول: واتو شماره کاتالوگ: 8 سال چاپ: 1995/2011 کیفیت: aUNC شکستگی دارد

اسکناس 5000 واتو وانواتو

Vanuatu 5000 Vatu P19
6,500,000 تومان
كشور: وانواتو واحد پول: واتو شماره کاتالوگ: 19 سال چاپ: 2017 کیفیت: UNC