اسکناس مناسبتی جدید فیجی

Fiji 100 New Issue
1,100,000 تومان
كشور: فیجی واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2023 کیفیت: UNC

اسکناس مناسبتی جدید فیجی

Fiji 88 New Issue
1,100,000 تومان
كشور: فیجی واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت: UNC