اسکناس مناسبتی 40 دلار جزایر سلیمان

Solomon Islands 40 Dollars Pnew
450,000 تومان
كشور: جزایر سلیمان واحد پول: دلار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2018 اسکناس مناسبتی کیفیت:UNC