اسکناس 5 لاری گرجستان

Georgia 5 Lari P70
350,000 تومان
كشور: گرجستان واحد پول: لاری شماره کاتالوگ: 70 سال چاپ: 2011 کیفیت: UNC

اسکناس 1 لاری گرجستان

Georgia 1 Lari P53
125,000 تومان
كشور: گرجستان واحد پول: لاری شماره کاتالوگ: 53 سال چاپ: 1995 کیفیت: UNC

اسکناس 10 لاری گرجستان

Georgia 10 Lari P71
350,000 تومان
كشور: گرجستان واحد پول: لاری شماره کاتالوگ: 71 سال چاپ: 2007 کیفیت: UNC