اسکناس 100 دینار مقدونیه

Macedonia 100 Dinars P4
175,000 تومان
كشور: مقدونیه واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 4 سال چاپ: 1992 کیفیت: UNC

اسکناس 50 دینار مقدونیه

Macedonia 50 Dinars P3
150,000 تومان
كشور: مقدونیه واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 3 سال چاپ: 1992 کیفیت: UNC

اسکناس 10 دینار مقدونیه

Macedonia 10 Dinars Pnew
40,000 تومان
كشور: مقدونیه واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت: UNC

اسکناس 25 دینار مقدونیه

Macedonia 25 Dinars P2
90,000 تومان
كشور: مقدونیه واحد پول: دینار شماره کاتالوگ: 2 سال چاپ: 1992 کیفیت: UNC