اسکناس 1 پوند قبرس

Cyprus 1 Pound P60
375,000 تومان
كشور: قبرس واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 60 سال چاپ: 2004 کیفیت: UNC

اسکناس 50 سنت قبرس

Cyprus 50 cent P52
425,000 تومان
كشور: قبرس واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 52 سال چاپ: 1987-89 کیفیت:UNC