اسکناس 1 پوند جزایر مان

Isle of Man 1 Pound P40
350,000 تومان
كشور: جزایر مان واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 40 سال چاپ: 2009 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: UNC