اسکناس 1 پوند جبل الطارق

Gibraltar 1 Pound P20
275,000 تومان
كشور: جبل الطارق واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 20 سال چاپ: 1988 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: UNC

اسکناس 1 پوند جبل الطارق (95%)

Gibraltar 1 Pound P20-au
245,000 تومان
كشور: جبل الطارق واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 20 سال چاپ: 1988 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: aUNC