اسکناس پوند جبل الطارق

Gibraltar 5 Pound Pnew
700,000 تومان
كشور: جبل الطارق واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: UNC

اسکناس 1 پوند جبل الطارق

Gibraltar 1 Pound P20
300,000 تومان
كشور: جبل الطارق واحد پول: پوند شماره کاتالوگ: 20 سال چاپ: 1988 با تصویر ملکه الیزابت جوان کیفیت: UNC