اسکناس 200 لوا بلغارستان

Bulgaria 200 Leva P87
225,000 تومان
كشور: بلغارستان واحد پول: لوا شماره کاتالوگ: 87 سال چاپ: 1951 کیفیت: -UNC معمولا این سری کمی شکستگی در قسمت فیلیگران دارند -لک خیلی کمی دارد سایز بزرگ

اسکناس 100 لوا بلغارستان

Bulgaria 100 Leva P86
175,000 تومان
كشور: بلغارستان واحد پول: لوا شماره کاتالوگ: 86 سال چاپ: 1951 کیفیت: UNC معمولا این سری کمی شکستگی در قسمت فیلیگران دارند - سایز بزرگ

اسکناس 50 لوا بلغارستان

Bulgaria 50 Leva P85
100,000 تومان
كشور: بلغارستان واحد پول: لوا شماره کاتالوگ: 85 سال چاپ: 1951 کیفیت: UNC معمولا این سری کمی شکستگی در قسمت فیلیگران دارند - سایز بزرگ

اسکناس 50 لوا بلغارستان

Bulgaria 50 Leva P101
100,000 تومان
كشور: بلغارستان واحد پول: لوا شماره کاتالوگ: 101 سال چاپ: 1992 کیفیت: UNC

ست اسکناسهای قدیمی بلغارستان

Bulgaria Old Set 7pcs
650,000 تومان
كشور: بلغارستان واحد پول: لوا ست 7عددی قدیمی زیبا این سری اسکناسها کلا کمی شکستگی دارند سال چاپ: 1951 کیفیت: aUNC