اسکناس 20 مارک قدیمی آلمان

Germany 20 Mark P181
135,000 تومان
كشور: آلمان واحد پول: مارک شماره کاتالوگ: 181 سال چاپ: 1929 کیفیت: کارکرده

اسکناس 10 مارک قدیمی آلمان

Germany 10 Mark P180
125,000 تومان
كشور: آلمان واحد پول: مارک شماره کاتالوگ: 180 سال چاپ: 1929 کیفیت: کارکرده