اسکناس 200 لک آلبانی

Albania 200 Lek P56
450,000 تومان
كشور: آلبانی واحد پول: لک شماره کاتالوگ: 56 سال چاپ: 1996 کیفیت: UNC

اسکناس 500 لک آلبانی

Albania 500 Lek P72
285,000 تومان
كشور: آلبانی واحد پول: لک شماره کاتالوگ: 72 سال چاپ: 2010 کیفیت: UNC