اسکناسهای آلمان (2)

اسکناسهای ایسلند (1)

اسکناسهای بلغارستان (1)

اسکناسهای پرتغال (1)

اسکناسهای جبل الطارق (2)

اسکناسهای جزایرمان (1)

اسکناسهای صربستان (1)

اسکناسهای قبرس (1)

اسکناسهای مقدونیه (1)

اسکناسهای یوگوسلاوی (4)