اسکناس 10 پزو کلمبیا

Colombia 10 Pesos P407
55,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 407 سال چاپ: 1980 کیفیت:UNC

اسکناس 100 پزو کلمبیا

Colombia 100 Pesos P426
75,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 426 سال چاپ: 1991 کیفیت:UNC

اسکناس 20 پزو کلمبیا

Colombia 20 Pesos P409
60,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 409 سال چاپ: 1982 کیفیت:UNC

اسکناس 50 اسکودوس شیلی

Chile 50 Escudos P140
125,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 140 سال چاپ: 1962-1975 سایز بزرگ کیفیت:UNC

اسکناس 50 پزو کلمبیا

Colombia 50 Pesos P425
60,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 425 سال چاپ: 1986 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 پزو کلمبیا

Colombia 5000 Pesos P452
150,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 452 سال چاپ: 2014 کیفیت:UNC

ست 4عددی اسکناس کلمبیا

Colombia 4pcs Old Set
265,000 تومان
كشور: کلمبیا واحد پول: پزو ست 4عددی اسکناسهای 10و20و50و100 پزو کیفیت:UNC