اسکناس 5 کلون کاستاریکا

Costa Rica 5 Colones P236
125,000 تومان
كشور: کاستاریکا واحد پول: کولون شماره کاتالوگ: 236 سال چاپ: 1992 تابلویی و بسیار زیبا کیفیت:UNC

اسکناس 1000 کلون کاستاریکا

Costa Rica 1000 Colones P274
125,000 تومان
كشور: کاستاریکا واحد پول: کولون شماره کاتالوگ: 274 سال چاپ: 2013 کیفیت:UNC