اسکناس 50 اسکودوس شیلی

Chile 50 Escudos P140
250,000 تومان
كشور: شیلی واحد پول: اسکودوس شماره کاتالوگ: 140 سال چاپ: 1962-1975 سایز بزرگ کیفیت:UNC