اسکناس 20 پزو دومینیکن

Dominican 20 Peso P133
275,000 تومان
كشور: دومینیکن واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 133 سال چاپ: 1990 کیفیت: UNC

اسکناس 1 پزو دومینیکن

Dominican 1 Peso P126
185,000 تومان
كشور: دومینیکن واحد پول: پزو شماره کاتالوگ: 126 سال چاپ: 1984-1987 کیفیت: UNC