اسکناس 5 بولیوانوس قدیمی بولیوی

Bolivia 5 Bolivianos P120
575,000 تومان
كشور: بولیوی شماره کاتالوگ: 120 سال چاپ: 1928 اسکناس کلاسیک و قدیمی- کیفیت 99% کیفیت:UNC

اسکناس 5 بولیوانوس قدیمی بولیوی

Bolivia 5 Bolivianos P138
400,000 تومان
كشور: بولیوی شماره کاتالوگ: 138 سال چاپ: 1945 کیفیت:UNC