اسکناس 5000 کروزیروس برزیل- توضیحات

Brazil 5.000 Cruzeiros P182
299,000 تومان
كشور: Brazil سال چاپ: 1964 شماره کاتالوگ: 182 - کلاسیک کیفیت: مطابق تصویر

اسکناس 500 کروزیروس برزیل- توضیحات

Brazil 500 Cruzeiros P186
350,000 تومان
كشور: Brazil سال چاپ: 1967 شماره کاتالوگ: 186 – کلاسیک کیفیت: مطابق تصویر اسکن شده

اسکناس 10000 کروزیروس برزیل- توضیحات

Brazil 10.000 Cruzeiros P233
50,000 تومان
كشور: Brazil کیفیت:UNC سال چاپ: 1991-93 شماره کاتالوگ: 233 توضیحات: در قسمت فیلیکران کمی لک دارد