اسکناسهای آرژانتین (35)

اسکناسهای اروگوئه (8)

اسکناسهای اکوادور (5)

اسکناسهای باهاما (1)

اسکناسهای برزیل (17)

اسکناسهای بلیز (1)

اسکناسهای بولیوی (2)

اسکناسهای پاراکوئه (6)

اسکناسهای پرو (10)

اسکناسهای دومینیکن (2)

اسکناسهای سورینام (3)

اسکناسهای شیلی (7)

اسکناسهای کاستاریکا (5)

اسکناسهای کانادا (2)

اسکناسهای کایمن (1)

اسکناسهای کلمبیا (10)

اسکناسهای کوبا (8)

اسکناسهای گوآتمالا (2)

اسکناسهای گویان (3)

اسکناسهای مکزیک (5)

اسکناسهای نیکاراگوئه (4)

اسکناسهای هندوراس (3)

اسکناسهای ونزوئلا (16)