اسکناسهای آرژانتین (14)

اسکناسهای اروگوئه (1)

اسکناسهای اکوادور (2)

اسکناسهای باهاما (1)

اسکناسهای برزیل (3)

اسکناسهای پرو (4)

اسکناسهای دومینیکن (2)

اسکناسهای سورینام (2)

اسکناسهای شیلی (1)

اسکناسهای کاستاریکا (2)

اسکناسهای کلمبیا (6)

اسکناسهای کوبا (4)

اسکناسهای گوآتمالا (2)

اسکناسهای گویان (1)

اسکناسهای نیکاراگوئه (1)

اسکناسهای هندوراس (1)

اسکناسهای ونزوئلا (5)