اسکناسهای آرژانتین (10)

اسکناسهای اروگوئه (1)

اسکناسهای اکوادور (2)

اسکناسهای باهاما (1)

اسکناسهای برزیل (3)

اسکناسهای پرو (3)

اسکناسهای دومینیکن (2)

اسکناسهای سورینام (2)

اسکناسهای کاستاریکا (2)

اسکناسهای کلمبیا (7)

اسکناسهای کوبا (4)

اسکناسهای گوآتمالا (2)

اسکناسهای مکزیک (1)

اسکناسهای هندوراس (1)

اسکناسهای ونزوئلا (4)