اسکناس 1 ریال یمن

Yemen 1 Rial P16
60,000 تومان
كشور: یمن واحد پول: ریال شماره کاتالوگ: 16 سال چاپ: 1983 کیفیت:UNC

اسکناس 10 ریال یمن

Yemen 10 Rial P24
45,000 تومان
كشور: یمن واحد پول: ریال شماره کاتالوگ: 24 سال چاپ: 1992 کیفیت:UNC