اسکناس 20.000 ریل کامبوج

Cambodia 20.000 Riels P60
375,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 60 سال چاپ: 2008 کیفیت:UNC

اسکناس 50 ریل کامبوج

(لک دارد)-Cambodia 50 Riel P7
50,000 تومان
كشور: کامبوج واحد پول: ریل شماره کاتالوگ: 7 سال چاپ: 1972 کیفیت:UNC