مشاهده همه 7 نتیجه

اسکناس 25 کیات برمه

Burma 25 Kyat P59
110,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 59 سال چاپ: 1972 کیفیت:UNC

اسکناس 5 کیات برمه

Burma 5 Kyat P57
65,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 57 سال چاپ: 1973 کیفیت: UNC

اسکناس 5 کیات برمه

Burma 5 Kyat P57 - AU
40,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 57 سال چاپ: 1973 گوشه اسکناس کمی شکستگی دارد کیفیت: aUNC

ست 8عددی اسکناسهای برمه

Burma Set 8pcs
250,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 68-78 (8pcs) سال چاپ: 1973 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 کیات برمه

Burma 1000 Kyat Pnew
110,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 10 کیات برمه

Burma 10 Kyat P58
85,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: 58 سال چاپ: 1973 کیفیت:UNC

اسکناس 500 کیات برمه

Burma 500 Kyat Pnew
45,000 تومان
كشور: برمه واحد پول: کیات شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC