اسکناس 500 توگریک مغولستان

Mongolia 500 Tugrik P74
55,000 تومان
كشور: مغولستان واحد پول: توگریک شماره کاتالوگ: 74 سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 1 توگریک مغولستان

Mongolia 1 Tugrik P28
100,000 تومان
كشور: مغولستان واحد پول: توگریک شماره کاتالوگ: 28 سال چاپ: 1955 کیفیت:UNC