اسکناس 20 پاتاکاس ماکائو

Macau 20 Patacas P71
500,000 تومان
كشور: ماکائو واحد پول: پاتاکاس شماره کاتالوگ: 71 سال چاپ: 1999- با ویژگی عکس برجسته در زیر نور ماوراء بنفش کیفیت: UNC