اسکناس 1 تنگه قزاقستان

Kazakhstan 1 Tenge P7
150,000 تومان
كشور: فزاقستان واحد پول: تنگ شماره کاتالوگ: 7 سال چاپ: 1993 کیفیت:UNC

اسکناس 200 تنگه قزاقستان

Kazakhstan 200 Tenge P20
500,000 تومان
كشور: فزاقستان واحد پول: تنگ شماره کاتالوگ: 20 سال چاپ: 1999 کیفیت:UNC