اسکناس 2 دارم قره باغ

Karabakh 2 Dram 2004
65,000 تومان
كشور: قره باغ واحد پول: درام شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2004 کیفیت: UNC

اسکناس 10 دارم قره باغ

Karabakh 10 Dram 2004
110,000 تومان
كشور: قره باغ واحد پول: درام شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2004 کیفیت: aUNC