اسکناس 40 تاکا بنگلادش

Bangladesh 40 Taka P60
90,000 تومان
كشور: بنگلادش واحد پول: تاکا شماره کاتالوگ: 60 سال چاپ: 2011 کیفیت:UNC

اسکناس 200 تاکا بنگلادش

Bangladesh 200 Taka Pnew
165,000 تومان
كشور: بنگلادش واحد پول: تاکا شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2020 کیفیت:UNC

اسکناس 100 تاکا بنگلادش

Bangladesh 100 Taka P31
275,000 تومان
كشور: بنگلادش واحد پول: تاکا شماره کاتالوگ: 31 سال چاپ: 1983-2003 کیفیت:UNC

اسکناس 500 تاکا بنگلادش

Bangladesh 500 Taka P55
125,000 تومان
كشور: بنگلادش واحد پول: تاکا شماره کاتالوگ: 55 سال چاپ: 2019 کیفیت:UNC