اسکناس 5 دلار برونئی

Brunei 5 Dollars P14
650,000 تومان
كشور: برونئی واحد پول: دلار برونئی شماره کاتالوگ: 14 سال چاپ: 1993 کیفیت: UNC شماره اسکناس ارسالی متفاوت میباشد