اسکناس 1 دلار برونئی

Brunei 1 Dollars P13
325,000 تومان
كشور: برونئی واحد پول: دلار برونئی شماره کاتالوگ: 14 سال چاپ: 1993 کیفیت: UNC شماره اسکناس ارسالی متفاوت میباشد

اسکناس 1 دلار برونئی

Brunei 1 Dollars P35
150,000 تومان
كشور: برونئی واحد پول: دلار برونئی شماره کاتالوگ: 35 سال چاپ: 2019 کیفیت: UNC