اسکناس 2000 روپیه اندونزی

Indonesia 2000 Rupees Pnew
35,000 تومان
كشور: اندونزی واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 روپیه اندونزی

Indonesia 1000 Rupees Pnew
25,000 تومان
كشور: اندونزی واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 5000 روپیه اندونزی

Indonesia 5000 Rupees Pnew
70,000 تومان
كشور: اندونزی واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 1000 روپیه جدید فیلیپین

Philippines 1000 Rupees Pnew
1,350,000 تومان
كشور: فیلیپین واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2022 کیفیت:UNC

اسکناس 25 روپیه اندونزی

Indonesia 25 Rupees P67
350,000 تومان
كشور: اندونزی واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: 67 سال چاپ: 1964 کیفیت:UNC

اسکناس 10 روپیه اندونزی

Indonesia10 Rupees P66
175,000 تومان
كشور: اندونزی واحد پول: روپیه شماره کاتالوگ: 66 سال چاپ: 1959 کیفیت:UNC

ست 5عددی اسکناس اندونزی

Indonesia 5pcs Old Set
125,000 تومان
كشور: اندونزی واحد پول: روپیه اسکناس 1و5و10و25و50 روپیه سال چاپ: 1964 کیفیت:UNC