اسکناس 20.000 سوم ازبکستان

Uzbakistan 20.000 Sum Pnew
185,000 تومان
كشور: اربکستان واحد پول: سوم شماره کاتالوگ: new سال چاپ: 2021 کیفیت:UNC

اسکناس 2000 سوم ازبکستان

Uzbakistan 2000 Sum P87
15,000 تومان
كشور: ازبکستان واحد پول: صوم شماره کاتالوگ: 87 سال چاپ: 2021 کیفیت:UNC